BOCA - jedna je od
najpopularnijih boca u bivšoj
Jugoslaviji, uz koju Sarajevsko
ostaje autentično, dosljedno
sebi i svojoj ambalaži.

OKUS - svijetlo pivo, sa izrazitom
kristalnom bistrinom. Bistrina je
jedan od elemenata koji pokazuje
vrhunsku kvalitetu piva, njegovu
čistoću i odsustvo bilo kakvih
vještačkih ili drugih materija.

TIPOGRAFIJA - vuče korijene
još iz šezdesetih godina prošlog
vijeka i to je tipografija koja se
najduže zadržala na etiketi
Sarajevskog.

ETIKETA - dizajnirana
početkom osamdesetih,
kada je započet vrtoglavi
uspon Sarajevske Pivare.

ORGINALNI OKUS ZLATNOG DOBA.